Välkommen till Råå Begravningsbyrå i Helsingborg

När minnet ska bestå

Begravningar

Borgerlig Begravning med Råå Begravningsbyrå

En borgerlig begravning är ett friare begravningsalternativ, som kan användas av alla. Även de som är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund kan välja att utforma sin begravning borgerligt.

I Helsingborg är de möjligt att ha en borgerlig ceremoni i kapellen, på krematoriet samt i Nya Ceremonihallen. Den borgerliga ceremonin kan också hållas utomhus, i hemmet, vid stranden, i skogen eller till havs.

Valfriheten av utformningen av ceremonin är stor. Man kan välja musik och dikter efter eget önskemål. Oftast blir musikvalet något den avlidne tyckt speciellt om. Detta gör den borgerliga ceremonin väldigt personlig.

Vi på Råå Begravningsbyrå har egen officiant. Officianten är den som leder begravningsakten likt prästen vid en kyrklig ceremoni. Vår utformning av den borgerliga begravningen är både värdig, fri från religiösa inslag och stilfull. Officianten inleder med välkomstord och inramar akten med dikter och musik. Vid överlämnandet av den avlidne läggs en vit ros på kistan.

Bjuvs Kyrka

En begravningsgudstjänst följer den ordning som svenska kyrkan föreskriver.

Det är prästen som leder begravningsgudstjänsten.

I samråd med prästen och organisten väljs psalmer och övrig musik.

Prästen kontaktar den närmaste oftast genom ett besök i hemmet.
Då går man igenom de olika delarna av akten.

Råå Begravningsbyrå hjälper Er med de olika kontakterna.
Bokar kyrka eller kapell för begravningsgudstjänsten.

Det är hos begravningsbyrån Ni ser ut kista och urna, blommor, band och andra utsmyckningar.

Ibland vill man ha ett fotografi på kistan eller något att lägga i kistan som följer den avlidne.

Begravningen skall ske inom en månad från dödsdagen. 

Vill man vara i en kyrka eller kapell som har hög begravningsfrekvens – är det klokt att kontakta oss så snart som möjligt.

Att begrava stoftet efter en avliden i Öresund är ett uppskattat alternativ till minneslunden eller urngraven.

Tillstånd från Länsstyrelsen erfordras, detta tillstånd ombesörjes av oss.

Råå Begravningsbyrå har ett färdigt koncept för begravning till havs.

Vi går med en genuin fiskebåt från Råå hamn.

Vid platsen för den avlidnes sista vilorum stannas motorerna och vi inleder med en tyst stund.

Den avlidne måste först kremeras måste för detta ändamål ha en enklare kista. även om man skall ha en begravning till havs.

Kremeringen skall ske inom en månad från dödsdagen. 

Utformningen sker i samråd med de anhöriga.
Stoftet efter den avlidne innesluts i en speciell urna tillverkad av sand. Urnan är försedd med en blomsterkrans.

Ceremonin kan sedan bestå av musik av valfritt slag, diktläsning, minnestal, sång mm.

Vid urnsänkningen sjunker urnan efter ett tiotal sekunder, varefter kransen av blommor flyter vidare på havsytan.

Det är brukligt att man själv har med sig handbuketter eller andra blommor och lägger ner på vattenytan.

Råå Begravningsbyrå utfärdar ett intyg av urnsänkningen, där platsen för urnsänkningen anges i latitud och longitud, djup, datum och klockslag.

Man kan således åka ut till platsen för urnsänkningen och lägga en blomma eller bara minnas.

Råå Begravningsbyrå - Begravning med annan religion.

Av att utföra värdiga och stilfulla begravningar för samtliga trossamfund, till exempel ortodoxa, katolska, muslimska, judiska, islamistiska m. fl. Olika religioner har skiftande regler och förutsättningar, vi ser till att begravningen följer de olika kraven.

Kontakta oss gärna – vi står till tjänst med upplysningar och rådgivning.

I Helsingborg är de möjligt att ha en ceremoni med alternativa religioner i kapellen, samt i Nya Ceremonihallen. Ceremonin kan också hållas vid graven.

Valfriheten av utformningen av ceremonin är stor och vi på Råå Begravningsbyrå har väldigt god erfarenhet av begravningar med alternativa trossamfund.

Vi på Råå begravningsbyrå erbjuda kistor, gravmarkörer samt gravkammare som är avsedda för andra religioner. Kontakta oss för mer information och personlig service.

Direktkremering betyder kremering utan föregående ceremoni. Vi på Råå Begravningsbyrå utför direktkremering på ett värdigt och stilfullt sätt.

Vi lämnar prisuppgift på förfrågan. Ring oss eller använd vårt kontaktformulär för att veta mer.

Kistläggning

Vi åker till bårhuset och bäddar ner den avlidne i kistan, som vi på Råå Begravningsbyrå förberedd med liggunderlag, täcke och kudde.

Därefter åker vi med begravningsbilen till krematoriet där krematoriets personal tar över ansvaret för kremering och gravsättning.

Gravsättning

Har du som anhörig valt minneslund, underrättar kyrkogårdsförvaltningen er som anhöriga efter askan gravsatts. Väljer ni annat gravskick, får ni lov att deltaga vid gravsättningen. 

Transport - Råå Begravningsbyrå AB

När en person avlider på ett vårdhem, ett äldreboende eller hemma, måste den avlidne hämtas och transporteras till ett bårhus. När du väljer att anlita Råå begravningsbyrå, utför vi värdigt och elegant hämtning och transport av den avlidne.

Andras Sunyi som är vår erfarna, kvalificerade och certifierade begravningskonsult, är den som ni mest troligt kommer att träffa.

Det som skiljer Råå från andra begravningsbyråer är att vi inte använder oss av en skåpbil för att transportera våra avlidna, utan alltid högtidlig och elegant med vår egna stilfulla begravningsbil.

Det är viktigt att komma ihåg att det är de närmaste familjemedlemmarna som avgör vilken begravningsbyrå som ska anlitas för både hämtning och begravningstjänster.

Läkare, sjukhuspersonal eller vårdinrättningar har inget att säga till om i detta ärende. Var trygga i er förmåga att fatta detta beslut och kontakta oss på Råå Begravningsbyrå som anpassar sig till era behov och önskningar som familj.

Lita på vår gedigna erfarenhet och att ni kan vara trygga med att kontakta oss på Råå Begravningsbyrå.

Vi utför smidiga och kostnadseffektiva hämtningar till eller från utlandet.

Att transportera en avliden till eller från utlandet kräver stor noggrannhet och administrativt arbete, speciellt vid flygtransport. Råå Begravningsbyrå har expertis och erfarenhet för att underlätta hela processen och ge dig trygghet i att allt kommer att gå smidigt och enkelt.

Det är viktigt att påpeka att begravningsavgiften i Sverige inte täcker transportkostnader till andra länder, men vi har prissatta alternativ som passar alla budgetar. Vi anpassar oss efter dina behov och önskemål och garanterar högsta kvalitet i transporten.

Beroende på situationen kan det vara en fördel att välja kremation och transport av urna, vilket kan vara en både enkel och ekonomisk lösning. Vi kan hjälpa dig att ta rätt beslut utifrån dina önskemål.

Kontakta oss för en smidig och trygg transport till eller från utlandet.

Vi på Råå Begravningsbyrå förstår att planeringen av begravningen, kan det praktiska kring minnesstunden vara överväldigande, men vi är här för att hjälpa Er. Vi erbjuder cateringtjänster för att göra minnesstunden lättare för Er anhöriga och Era gäster.

Vårt omfattande paket inkluderar goda förrätter drycker och kakor som passar alla. Om du vill ha något mer sofistikerat kan vi också erbjuda skräddarsydda lunch- eller middagsalternativ. Låt oss ta hand om allt så att du inte behöver oroa dig för detaljerna. Vi garanterar att minnesstunden för den avlidne kommer att vara meningsfull och tröstande och något Ni aldrig kommer att glömma.

Vi på Råå Begravningsbyrå finns till för att lindra Era bördor under denna svåra tid.

Vi på Råå Begravningsbyrå kan vi erbjuda Er och Era gäster en unik minnesstund. Vårt cateringutbud inkluderar tre olika snittar, öl, vatten, läsk samt kaffe och tårta. Vi är också öppna för att skräddarsy en lunch eller en middag om Ni så önskar.

Ni kan tryggt förlita Er på vår hjälp att minnesstunden så speciell och minnesvärd som möjligt för Er och Era närmaste och vänner. Och om Ni har några frågor eller önskemål så står vi självklart till Ert förfogande.

Vi på Råå Begravningsbyrå ser fram emot att utforma en vacker minnesstund med Er.

Välkommen att kontakta oss för närmare upplysning om minnesstunden.

966714bf-456b-4b51-91b4-71a85299b4fd

Att välja att publicera en dödsannons är ett viktigt steg som kan ge en varaktig minnesbild av din älskade. Med digitaliseringens intåg har möjligheterna att publicera dödsannonser utökats utöver traditionella tryckta medier.

En välarbetad dödsannons tjänar inte bara som en hyllning till den bortgångna själen utan också informerar och bjuder in andra att delta i begravningen. På Råå Begravningsbyrå ser vi värdet av att inkludera viktig information som datum, tid och plats samtidigt som vi erbjuder O.S.A alternativ.

Att använda personliga inslag som återspeglar den avlidna personens personlighet är ett bra sätt att göra dödsannonsen unik och speciell. Även om det kan verka överväldigande att komma igång kan vi på Råå Begravningsbyrå hjälpa dig att skapa en passande hyllning.

En standard dödsannons utan långa verser kostar vanligtvis cirka 5000 SEK.

Publicering av en dödsannons i en fysisk tidning kostar cirka 33 SEK/mm spalthöjd och bredd. Om Ni väljer enbart digital publicering på Familjesidan.se blir kostnaden mer överkomlig och ligger runt 2000 SEK.

Tveka inte att dela denna information med de som kan ha nytta av den under dessa svåra tider. Kom ihåg att Er familj har oss på Råå Begravningsbyrå som alternativ när det gäller att meddela om en förlust och med denna information kan Ni med förtroende vända er till oss.

Det är endast begravningsbyråer som får publicera dödsannonser.


Vi på Råå begravningsbyrå hjälper självfallet till att utforma en vacker stilfull dödsannons, digitalt och eller i tidningen.

law

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes ekonomiska situation på dödsdagen.

Tillgångar som fastigheter, fordon, aktier och pengar på banken listas upp, tillsammans med eventuella skulder. Om skulderna inte kan täckas av tillgångarna anses dödsboet vara insolvent och ska sättas i konkurs.

En person som är väl insatt i ekonomin blir bouppgivare och ska underteckna bouppteckningen vid mötet.

Alla som äger en del av dödsboet ska kallas till mötet, men det är frivilligt att närvara.

När det finns flera delägare i en dödsbo måste ett avtal om fördelning av arv upprättas där man är överens om vem som ska få vad, alla delägare undertecknar detta dokument. Banken kräver detta dokument och bouppteckning för att överföra pengar från dödsboet till arvingarna. Detta dokument kan man skapa själv, det behöver inte upprättas av en jurist. Om det endast finns en delägare behöver detta dokument inte upprättas, bouppteckningen är tillräcklig bevisning för banken.

Om man inte överför ägandet av fastigheter, fordon eller betalar av skulder kommer dödsboet att bli en juridisk person som man måste deklarera. Det innebär att den avlidna inte får äga någon registrerad egendom eller skuld, annars kommer dödsboet att behöva deklareras som en juridisk person tills all egendom och skuld är borta.

Viktigt att vara noggrann vid tecknade av testamente. Specificera ägodelar och önskad begravning. Arvtagare bör få enskild egendom och inte giftorättsgods. Bevittna testamentet av två personer som inte är familj eller arvtagare. Skriven i sunt förnuft och av fri vilja. Förvaring av kopia hos bank, ombud eller begravningsbyrå. Originalet kan förvaras hemma istället för i bankfack.

Kontakta våra jurister på Råå Begravningsbyrå för hjälp med att upprätta testamente.

Om Oss

Råå Begravningsbyrå AB, en anrik begravningsbyrå etablerad 2001.

Vi har över 50 års sammanlagd erfarenhet av begravningsbranchen, vilket borgar för trygghet, tillförlitlighet och god personlig service.

Våra egna jurister kan direkt hjälpa Er med alla de juridiska frågor som kan komma att uppstå vid ett dödsfall.

Genom vårt eget bolag –Juristgruppen Syd – kan vi dessutom vara Er behjälpliga med andra familjerättsliga frågor som bland annat:

  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Testamente
  • Framtidsfullmakt
  • Äktenskapsförord
  • Bodelning
  • Samboavtal
  • Övrig juridik

För bokning kontakta oss per telefon eller använd vårt kontaktformulär.

VD för Råå Begravningsbyrå AB Thommy Lindqvist - Föreläser på Rotary Club Helsingborg

Begravningar & familjejuridik sedan 2001

Gegigen kunskap och erfarenhet vägleder dig genom den svåra process som följer ett dödsfall.

Genom ett mångårigt och gott samarbete med Mäklargården och dess duktiga fastighetsmäklare, kan vi hjälpa Er med värdering, försäljning och inköp av villa – och bostadsrätter i närområdet och även på andra platser i landet.

Varför välja Råå Begravningsbyrå

Vi erbjuder traditionella begravningar med moderna inslag

Riktig Begravningsbil

Det som skiljer Råå Begravningsbyrå ifrån övriga begravningsbyråer, är att vi inte hämtar våra avlidna med skåpbil, utan använder oss alltid av en värdig begravningsbil.

Trygg personal

Engagerade och utbildade medarbetare som hjälper och stöttar dig genom den svåra process som följer ett dödsfall.

Tömning av dödsbon

Vi tömmer och städar dödbon i Helsingborg med omnejd. Behöver ni hjälp med det praktiska kring tömningen av ett dödsbo, så bistår vi med det som ni önskar få hjälp med.

Gedigen erfarenhet

Råå Begravningsbyrå har funnits på den lokala marknaden sedan 2001 och har utfört mer än 1 000 begravningsuppdrag Vår VD, Thommy Lindquist, har över 40 års branscherfarenhet.

4/5

4.2

Våra kunder ger oss genomsnittlig omdöme 4.2 / 5

Vad säger våra kunder

Vi är så nöjda med Råå Begravningsbyrå och speciellt Eva. När min fars aska skulle urnsättas, hjälpte dem oss med stenen. De gjorde ett toppen jobb! Vi är så tacksamma och glada. Jag rekommenderar dem verkligen.
Anna Juhlin
Begravningar på Råå Begravningsbyrå ordnas snabbt och värdig.
Jour dygnet runt

Besöksadress

Landskronavägen 31

252 32 Helsingborg

 

Vi har fri parkering!

Kontakta oss

Att planera sin egen begravning

Det kan vara svårt att prata om döden. Att låta sina önskemål bli hörda kan man göra i omtanke till sina nära och kära.
Att fylla i Mitt Val hos oss på Råå Begravningsbyrå underlättar för de efterlevande och låter dig få en chans att göra dina önskemål gällande.
Vi är stolta över ha erbjudit våra kunder värdiga begravningar under 22 år!
Scroll to Top